Site icon beardrust 2.0

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga beardrust pod adresem www.beardrust.pl
Właścicielem bloga jest Bartosz Lubczyński posługujący się pseudonimem beardrust. Kontakt z autorem jest możliwy poprzez fanpage bloga w serwisie Facebook lub pod adresem mailowym bloga – beardrust@gmail.com. Właściciel bloga jest administratorem danych.

§1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

§2 DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych
II. Podanie danych przez Użytkownika
III. Gromadzenie danych przez Administratora

IV. Podstawa przetwarzania danych

V. Uprawnienia Użytkowników

§3 SYSTEM KOMENTARZY

§4 PLIKI COOKIES

§5 POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

§6 POSTY SPONSOROWANE

Exit mobile version